Konse shahe se likha tha tumne eis

Konse Shahe Se Likha Tha,
Tumne Eis Dil Pe Apna Naam.
White Out Bhi Eistimaal Kiya,
Phir Bhi Na Mita Tera Yeh Naam.