Mazhab ki kitabon ko zara gaur se

Mazhab Ki Kitabon Ko
Zara Gaur Se Padhiye
Nafrat Ka Sabaq Un
Mein Padhaya Nahi Jaata