Mere ehsas jajwat ye tajurbaat hain meri

Mere Ehsas Mere Jajwat
Ye Mere Tajurbaat Hain
Meri Sukhan Ko Zindagi
Se Jodker Na Chalo