Muballig nahi aesa aalam me dekha jo

Muballig Nahi Aesa Aalam Me Dekha
Jo Patthar Bhee Kha
Kar Kidayat Kar Raha Hain