Phir ummeed legayi unse na hui aise

Phir Ummeed Legayi Unse Phir Na Ummeed Hui
Aise Kyun Hotaa Hain Ki Ye Ummeedoon Ka
Karavaan Kabhi Thamta Hi Nahi Phir Nayi
Ummeed Phir Naa Ummeed Aise Kyun Hotaa Hain Ki
Ye Ummeedon Ka Karavan Kabhi Thamta Hi Nahi