Phool ki shuruat kali se hoti hai

Phool Ki Shuruat Kali Se Hoti Hai
Zindagi Ki Shuruat Jaan Se Hoti Hai
Pyaar Ki Shuruaat Dosti Se Hoti Hai
Aur Dosti Ki Shuruaat Aapse Hoti Hai