Pita hun es gharz se ke jina

Pita Hun Es Gharz Se Ke Jina Hai Char Din,
Marne Ke Intezaar Ne Mujhe Peena Sika Diya