Saath chal rahe the hum apni manzil

Saath Saath Chal Rahe The Hum Apni Manzil Ki Aur
Kyu Choodh Diya Saath Jab Manzil Thi Apni Aur