Sham ke dard se jholi bhar le

Sham Ke Dard Se Jholi Bhar Le.
Hijer Ke Gard Se Jholi Bhar Le.
Bhare Duni Main Humaray Dil Nay.
Aik Hi Ferd Se Jholi Bher Li.