Sunke jiska naam adaw se peshaniya jhuk

Sunke Jiska Naam Adaw Se
Peshaniya Jhuk Jati Hain;
Uska Deedar Pane Ko Dilon
Ki Mehfilein Lag Jati Hain.