Tadap uthi hai akhaa ki tammna jag

Tadap Uthi Hai Akhaa Ki Tammna Jag Uthi,
Na Didar Hua Jis Din Sa Tera, Us Din Ya Rooh Bhi Sihar Uhti,
Jab Pata Chalaa Tera, Chala Janaa Ka,
Us Din Sa Marnaa Ki, Tammna Jag Uthi