Taj mahel ki deewaron par aaj bhi

Taj Mahel Ki Deewaron Par
Aaj Bhi Likha Hai
Taj Mahel Ki Deewaron Par
Aaj Bhi Likha Hai
Yahan Thookna Mana Hai