Thhori or piney do ke hooshh mey

Thhori Or Piney Do Ke Hooshh Mey Aana Hai
Phir Na Kehna Qadam Larkhara Gaye Saheel