Us rahguzar nay jis say hum guzray

Us Rahguzar Nay Jis Say Hum Guzray They Bar Bar
Mujhey Rok Rok Puchha Tera Hamsafar Kahan Hai