Virane mein rah nahi milte anjane chah

Virane Mein Rah Nahi Milte Anjane Mein Chah Nahi Milte
Hum Bhi Taj Mahal Banane Ka Hounsala Rakhte Hain
Magar Har Kisi Ko Mumtaj Nahi Milti